Privacyverklaring

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Snoeppotten.nl, gevestigd te Ede aan de Keesomstraat 36a en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09073941. Je kunt contact met ons opnemen via de wijzen als omschreven op onze website. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd op welke wijzen Snoeppotten.nl persoonsgegevens van betrokkenen verwerkt.

Wij hechten grote waarde aan de privacy van eenieder en verwerken persoonsgegevens daarom volgens de in Nederland en in de Europese Unie geldende privacyregelgeving. Tevens voeren wij een privacy-administratie en houden wij als onderdeel daarvan onze verwerkingsactiviteiten bij in een register van verwerkingsactiviteiten. Uiteraard hanteren wij passende beveiligingsmaatregelen, zowel organisatorisch en technisch, om de veiligheid van de persoonsgegevens te kunnen waarborgen.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Met ‘we’, ‘wij’ of ‘ons’ bedoelen we:

Eigenaar en Verwerkingsverantwoordelijke
Snoeppotten.nl
Keesomstraat 36a
6716 AB Ede
Eigenaar contact e-mailadres: privacy@promocompany.nl

Ons bedrijf heeft te gelden als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de privacywetgeving. Wij zijn daarom verantwoordelijk voor de naleving van deze wetgeving als het gaat om uw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens kunnen door u, als gebruiker, worden verstrekt door bijvoorbeeld een formulier in te vullen. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze systemen, of die van derde partijen. Wij vragen enkel om gegevens die noodzakelijk zijn om een lead of transactie te behandelen. Voor een offerte- of drukvoorbeeldaanvraag is bijvoorbeeld (nog) geen adres nodig. Voor een order wel. (Persoons-)gegevens die niet verplicht zijn hoeven niet ingevuld te worden. Des te meer informatie wordt verstrekt, hoe gerichter we u kunnen helpen.

Een deel van de gegevens wordt (tijdelijk) opgeslagen in cookies en/of sessies. Deze data is volledig anoniem en daarom niet te herleiden naar u als persoon of bedrijf. Hoe en waarom we gegevens verzamelen wordt beschreven onder het kopje ‘doeleinden’ en in de uitgebreide cookieverklaring.

Alle gegevens die wij verzamelen én delen met derde partijen zijn geanonimiseerd ofwel ondergebracht in de cookie-instellingen waar de gebruiker expliciet toestemming voor heeft gegeven. Gegevens die gedeeld worden met derde partijen staan in een onderlinge verwerkersovereenkomst. Bovendien worden gegevens via een beveiligde verbinding verwerkt. Meer hierover staat onder het kopje ‘beveiliging’.

 

Verwerkingsmethode, locatie en bewaartijd

Alle verzamelde gegevens worden verwerkt voor de specifieke doeleinden, die we hierna uitleggen. Deze gegevens worden met gebruik van computers en/of IT-tools opgeslagen en verwerkt. De medewerkers van Snoeppotten.nl hebben toegang tot deze gegevens. Zij verwerken deze voor functie gerelateerde doeleinden. De eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke van Snoeppotten.nl verstrekt de gegevens aan met verwerking belaste medewerkers en eventueel aangestelde externe partijen.

De gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van Snoeppotten.nl en andere plaatsen waar de met verwerking belaste medewerkers en eventueel aangestelde externe partijen zich bevinden.

De verzamelde en verwerkte gegevens worden, zolang als nodig, bewaard voor de benodigde partijen om de diensten van Snoeppotten.nl te verlenen en/of te verbeteren.

 

Doeleinden

Functionele doeleinden
Snoeppotten.nl is een online bedrijf en verwerkt alles aan de hand van data. Wij verzamelen data van bezoekers en van klanten. Om onze diensten aan te kunnen bieden en overeenkomsten uit te kunnen voeren hebben we van klanten meer informatie nodig: onder andere een e-mailadres en/of telefoonnummer en/of adres is voor ons nodig om een aanvraag of order te kunnen behandelen. Deze informatie deelt u zelf met ons. In elk (aanvraag-)formulier hebben we aangegeven welke informatie noodzakelijk is om een aanvraag of order te kunnen behandelen. Deelt u deze gegevens niet? Dan kunnen we u niet helpen en zullen de gegevens in het formulier niet ingediend worden en ook niet bij ons terecht komen.

Wij gebruiken bezoekersgegevens om onze websites en diensten te verbeteren. Wij meten en volgen onder meer de bron van het bezoek, de bezochte pagina’s en het wel of niet converteren. Ook voeren wij A/B-testen uit, traceren we klikken op bepaalde pagina’s en elementen en testen wij voortdurend hoe we onze websites kunnen verbeteren. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt. Dat geldt voor al deze data die, zowel in onze systemen als in die van derde partijen wordt verwerkt. Deze zijn geanonimiseerd en niet te herleiden naar u persoonlijk.

De gegevens die wij verzamelen vallen onder functionele scripts (zonder werkt de site niet), analyses en registratie van kliks, sessies en bezochte pagina’s, daarnaast vallen tagbeheer en interactie met de chatfunctie daaronder. Deze informatie is niet te herleiden naar een specifiek persoon.

Gebruik van cookies
Zoals we onder ‘doeleinden’ beschreven gebruiken wij cookies om onze sites te verbeteren. Welke cookies dat zijn, wat ze doen en hoelang ze bewaard worden in onze cookieverklaring.

 

Nieuwsbrieven

Wij sturen voor het laatste nieuws en actuele aanbiedingen periodiek een nieuwsbrief. We vragen u, na uw aanvraag of u deze wilt ontvangen.

Verder sturen we e-mails die noodzakelijk zijn voor de afhandeling van uw aanvraag of order. Daarnaast krijgt u na een transactie e-mails die voor u relevant kunnen zijn. Voor deze e-mails en de nieuwsbrief kun u zich ook weer afmelden.

 

Inzage en correctie

Als klant heeft u recht op inzage in de gegevens die Snoeppotten.nl van u heeft, of verwerkt. In de eerste plaats zijn dat gegevens die u zelf achterlaat of ingevuld heeft; als u bijvoorbeeld een bestelling of een aanvraag doet. Daarnaast kunnen er marketing gerelateerde gegevens worden opgeslagen bij deze data zoals uw functie of het aantal medewerkers van uw bedrijf.

U kunt Snoeppotten.nl vragen om inzicht in de gegevens die wij over u hebben of ze eventueel te laten verbeteren of verwijderen. Daarnaast kunt u een verzoek indienen tot beperking van verwerking of verzoeken om overdracht van uw gegevens. Een verzoek hiertoe kun u indienen via privacy@promocompany.nl . We kunnen dan data wijzigen, anonimiseren, verwijderen of aanvullen. Bovendien vragen we u om een gegronde reden deze aanpassingen door te voeren.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor ook contact op via bovenstaande gegevens.

 

Klacht indienen

Als u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u de mogelijkheid om deze klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Daarbij heeft u zelf de keuze om de klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, dan wel bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gevestigd bent. Op de website van de toezichthoudende autoriteiten vindt u hierover meer informatie.

 

Beveiliging

Al uw (persoonlijke) informatie die u achterlaat op de website en/of invult in bijvoorbeeld een formulier wordt via een beveiligde SSL-verbinding verstuurd.

De klantenomgeving, onze eigen systemen én de verbindingen met externe partijen draaien via een beveiligde verbinding. Zo zorgen we dat derden zonder toestemming niet bij de opgeslagen gegevens kunnen.

 

Cookievereklaring

Inleiding

Deze cookieverklaring heeft betrekking op de cookies die worden gebruikt door de website van Snoeppotten.nl, hierna ‘Snoeppotten’, ‘wij’ of ‘ons’, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 09073941 en gevestigd te Ede aan de Keesomstraat 36a.

Onder ‘u’, of ‘uw’ wordt in deze verklaring verstaan : iedere natuurlijke persoon of iedere persoon die handelt namens een rechtspersoon die gebruik maakt van de website van Snoeppotten.

 

Wat zijn cookies?

Deze (tijdelijke) bestanden bevatten informatie waarmee we u beter kunnen helpen. Om onze website klantvriendelijker te maken. Omdat de website zonder het gebruik van cookies niet (goed) functioneert.

Tenzij u uw browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen zodra u onze website bezoekt en, als dat nodig is, toestemming geeft.

 

Weten cookies wie u bent?

Nee, cookies weten niet wie u bent. Het gebruik van deze digitale ‘geheugensteuntjes’ is anoniem en veilig. Wij slaan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere persoonlijke gegevens niet op zonder uw toestemming. Cookies onthouden alleen uw interesses op basis van uw surfgedrag. Sommige cookies slaan wel gegevens op om iemand te herkennen. Deze gegevens worden geanonimiseerd en voorkomen dat we de data aan u persoonlijk kunnen koppelen.

 

Waarom gebruiken we cookies?

Zonder cookies werkt onze website grotendeels niet. Een aantal scripts zorgt dat functionaliteiten op de websites kunnen werken, dat u producten in je winkelmand ziet en dat die niet ineens verdwijnen. We houden verder bij welke pagina’s bezocht worden zodat die verbeterd kunnen worden. Om aan de wet te voldoen is Snoeppotten verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik van deze mini-tekstbestanden en soortgelijke technieken, en u op de hoogte te houden van het gebruik daarvan. Cookies kunnen niet worden gebruikt om virussen te verspreiden.

Er bestaan twee soorten cookies: de ‘noodzakelijke cookies’ en de ‘persoonlijke voorkeuren cookies’. Die laatste worden ook wel ‘marketing cookies’ genoemd. Snoeppotten gebruikt cookies voor onderstaande doeleinden. Details over deze cookies benoemen we verderop.

Functionele cookies
Functionele cookies, ook wel noodzakelijke cookies, zorgen ervoor dat onze website goed werkt. Ze zijn standaard ingesteld, waardoor u ze niet kan verwijderen. Dankzij deze cookies blijven gewenste producten bijvoorbeeld in uw digitale winkelmandje zichtbaar. Daarnaast onthouden we dat u liever geen aanbiedingen en marketing gerelateerde acties wilt ontvangen als u de andere cookies uitgevinkt heeft.

Analyserende cookies
Met deze cookies, die ook wel analytische cookies heten, kunnen we technische fouten ontdekken en meten we het gebruik van onze website. Met analyserende cookies verzamelen we data om onze website te optimaliseren. Dit gebeurt op basis van geanonimiseerde data.

Marketing cookies
Marketing cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden, waardoor we u een nieuwsbrief of marketingactie kunnen tonen of sturen.

Voorkeurscookies
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat onze website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

 

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen?

Voor het gebruik van niet-noodzakelijke cookies is uw toestemming nodig. Wij vragen u om deze toestemming zodra je (voor het eerst) op onze website komt. Eventueel verstrekte toestemming kunt u altijd weer intrekken via de browserinstellingen. Denk bijvoorbeeld aan Internet Explorer, Google Chrome of Safari. Via deze website vind je een uitgebreid stappenplan: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Houd er rekening mee dat u op sommige websites opnieuw moet inloggen wanneer u cookies verwijdert. En, niet geheel onbelangrijk, onze website niet (optimaal) werkt zonder uw akkoord op cookies.

 

Welke cookies gebruikt Snoeppotten?

1. Functionele cookies (ook wel noodzakelijke)
2. Analyserende cookies (ook wel analytische)
3, Marketing cookies (inclusief advertentie cookies)
4. Voorkeurscookies

 

Contact met Snoeppotten

Heeft u nog vragen, is er iets niet duidelijk of lukt het u niet uw cookie instellingen te wijzigen? Neem contact op via privacy@promocompany.nl.

Neem contact met ons op

Error 404